23.02.2012 / Zašto niko ne reaguje povodom trgovine listama čekanja?

Udruženje pacijenata "Pravo na zdravlje" smatra da je razlog što Agencija za borbu protiv korupcije ništa ne čini povodom afere oko trgovine listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine činjenica da pojedini ljudi sede na dve stolice.

Predsednik ovog udruženja Miroslav Petrović navodi da je član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije poznati novosadski advokat Slobodan Beljanski, koji je angažovani i kao pravni zastupnik Regionalne lekarske komore Vojvodine.

"Okolnosti povezanih lica oko RLKV možda objašnjavaju zašto Agencija za borbu protiv korupcije i pored čvrstih institucionalnih saznanja o ugrožavanju prava na život obolelih od raka radi sticanja protivpravne materijalne dobiti nije preduzela ništa od osnivanja do danas", navodi se u dopisu "Prava na zdravlje". Oni dodaju da je, pored Beljanskog, u sukobu interesa i dr Ilona Černetić, koja je ujedno i članica Izvršnog odbora RLKV i predsednica Upravnog odbora Instituta za onkologiju Vojvodine.

Beljanski: "Nisam u sukobu interesa"

Slobodan Beljanski je u izjavi za Radio 021 odbacio optužbe da se nalazi u sukobu interesa. Prema njegovim rečima, ne postoji pravni spor između udruženja "Pravo na zdravlje" i Regionalne lekarske komore Vojvodine, zbog čega ne postoji ni sukob interesa.

"Ja jesam pravni zastupnik RKLV, ali ne znam da između tog tela i pomenutog udruženja postoji bilo kakav spor, niti sam uključen u bilo kakav spor", navodi Beljanski.

Prema njegovim rečima, optužbe da Regionalna lekarska komora Vojvodine nije učinila ništa povodom navoda o trgovini listama čekanja na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici su neosnovane, jer postoje jasni principi kada Komora pokreće postupak. "RKLV reaguje u disciplinskom postupku, ako postoji prijava protov određenog lekara. Ja kao pravni zastupnik nemam nikakvog uticaja ni na pokretanje ni vođenje tih postupaka - to rade organi Komore", kaže Beljanski za Radio 021.

Ovo udruženje dodaje da je i Regionalna lekarska komora Vojvodine odbila da reaguje "i pored direktne nadležnosti zbog teške povrede lekarske etike i ugrožavanja života pacijenta": - Kao organizator međunarodne konferencije 25. novembra 2011. "Korupcija protiv zdravlja", a na kome je dr Beljanski imao izlaganje, RLKV je otišla korak dalje i odbila učešće udruženja "Pravo na zdravlje" sa temom "Trgovina listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine - Razlozi i posledice ćutanja RLKV 2009-2011".

Miodrag Sovilj, Radio 021