14.06.2011 / Liste čekanja za operacije srca preuveličane

RZZO pronašao 300 umesto 2.400 pacijenata zbog kojih su angažovani dodatni kapaciteti. – Na tender se javila samo makedonska bolnica.

Republički zavod za zdravstveno osiguranje je revidirao jedinstvenu listu čekanja za operacije na srcu i utvrdilo se da svega 300 ljudi zaista čeka na intervenciju. Samim tim, neizbežno je pitanje: da li je u tom slučaju uopšte potrebno angažovati kapacitete privatnika u Srbiji i bolnica u inostranstvu?

– Prošle godine je bilo reči o tome da oko 2.400 pacijenta čeka na ugradnju baj-pasa i srčanih zalistaka. Urađena je revizija lista i shvatili smo da liste čekanja zapravo broji 300 ljudi, što je iznad svetskih standarda. Nije jasno ko je preuveličavao i „naduvavao” te liste i da li je uopšte bilo potrebe raspisivati tender za intervencije na srcu. Pacijenti se i dalje upućuju i u tursku kliniku „Adžibadem” shodno potpisanom protokolu o saradnji sa tom bolnicom – naglašavaju u RZZO.

Na konkurs Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za angažovanje dodatnih kapaciteta u kardiohirurgiji, na koji su mogle da se prijave privatne klinike, javila se samo Bolnica za hirurške intervencije „Filip Vtori” iz Makedonije. Iako se očekivalo da će na tenderu učestvovati nekoliko klinika, kao i privatni Beogradski KBC, to se nije dogodilo. U Beogradskom KBC-u nisu želeli da navedu zbog čega nisu podneli dokumentaciju, objasnivši da će tek za nekoliko dana moći da obrazlože svoju odluku.

Ono što je čudno jeste činjenica da je ova klinika preuzela u RZZO konkursnu dokumentaciju, a to je uradila, osim bolnice „Filip Vtori”, i zdravstvena ustanova iz Makedonije „Sistina”.

Mr Nikola Pandrc, zamenik direktora Sektora za javne nabavke RZZO, kaže da je tačno da su ove tri bolnice preuzele konkursnu dokumentaciju, ali da je do predviđenog roka za predaju dokumentacije pristigla samo jedna ponuda – od bolnice „Filip Vtori”.

– Ponuda je otvorena 8.juna, kako je i predviđeno konkursnom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama. Komisiju za javnu nabavku činili su najeminentniji stručnjaci iz oblasti kardiohirurgije, koji će ceniti ispravnost ponude i u narednih nekoliko dana doneti odluku– naglasio je Pandrc.
Budući da je tender raspisan za angažovanje dodatnih kapaciteta na teritoriji Srbije, u RZZO-u kažu da se postavljapitanje kako bi strane klinike obavljale operacije na teritoriji Srbije, recimo bolnica iz Makedonije, jer konkurs podrazumeva sklapanje ugovora sa bolnicama koje se nalaze u našoj zemlji.

– RZZO je 12 .maja pokrenuo postupak javne nabavke pružanja usluga kardiohirurških intervencija koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama, van plana mreže na sekundarnom ili tercijarnom nivou u Srbiji. U Službenom glasniku broj 33 od 17. maja objavljen je javni poziv u kome je preciziran rok za preuzimanje i predaju konkursne dokumentacije. Rok za dostavu konkursne dokumentacije bio je 8. jun – istakao je Pandrc.


D. Davidov-Kesar, Politika