11.05.2011 / Ministarstvo demantovalo da je Ministar = Ministar

Lekarima ipak ne ukidaju dopunski rad

Dopunski rad za lekare neće biti ukinut, već je u pripremi novi Nacrt pravilnika koji će bolje to da reguliše i smanji zloupotrebe, pogotovo u dražavnim zdravstvenim ustanovama, saznaje “Blic” u Ministartvu zdravlja.


Ministarstvo zdravlja demantovalo ministra: Zoran Stanković

Iako je Ministar zdravlja, dr Zoran Stanković izjavo juče da će uklinuti dopunski rad lekarima zbog zloupotreba, u Ministarvu zdravlja tvde da to nije tačno, već da je došlo do greške.

- Nema govora o ukidanju dopunskog rada, bar ne u ovom trenutku. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i dalje je predviđen dopunski rad - kaže za "Blic" dr Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja

Naime, trenutno se razmatra mogućnosti otklanjanja uočenih nedostataka u okviru organizacije dopunskog rada lekara u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi uz uvažavanje stavova struke. U toku je izmena Pravilnika o načinu, postupku, i uslovima za obavljanje dopunskog rada, kako bi se na najbolji način uredili uslovi, način i postupak, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada, kažu u Ministarstvu zdravlja.

Takođe, navode i da se dobrom organizacijom dopunskog rada stvaraju uslovi za smanjenje listi čekanja za dijagnostičke i terapeutske procedure, veća dostupnost zdravstvene zaštite uz veći obim i standard prava za pacijente, kao i razvoj sistema dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kroz uključivanje osiguravajućih društava.

Kako je “Blic” već pisao, novim pravilnikom jasno će biti definisani uslovi pod kojima će državne i privatne ustanove organizovati ovaj rad, a Institut “Batut” moraće da pošalju spisak lekara konsultanata. Biće regulisano i plaćanje lekara koji rade dopunski, odnosno više neće moći za taj rad da primaju novaca na ruke, već će morati da im se uplaćuje na račun.

- Prema Nacrtu pravilnika lekari će moći na više mesta da rade dopunski, ali do trećene punog radnog vremena. Takođe, u okviru dopunskog rada moći će da se pružaju i one usluge za šta postoji lista čekanja i lista zakazivanja, ali u tom slučaju pacijenti neće plaćati za to već republički zavod za zdravstveno osiguarnje. Za sve ostale usluge koje bi se pružale u dopunskom radu, odluke će ubuduće donositi isključivo direktori ustanova - ističe dr Ivana Mišić.

Sonja Todorović, Blic