07.06.2011 / Zaštitnik građana utvrdio nepravilnosti u KC Niš

Zaštitnik građana utvrdio je da je u Kliničkom centru Niš nezakonito i nepravilno obavljan dopunski rad i zatražio da naknade koje je plaćao Republički zavod za zdravstveno osiguranje budu vraćene u javni fond, saopšteno je danas iz Kabineta ombudsmana.


U saopštenju zaštitnika građana navodi se da je on zatražio i da se utvrdi pojedinačna, lična odgovornost u Kliničkom centru i RZZO za nezakonito organizovanje i plaćanje dopunskog rada, kao i da se izreknu odgovarajuće sankcije.

Zaštitnik građana ističe da zakon nije predvideo dopunski rad u zdravstvu kao način za brže, prekoredno zbrinjavanje pacijenata na listi čekanja, već pravovremeno lečenje postiže zapošljavanjem novih lekara i medinskog osoblja tamo gde su potrebni, boljom organizacijom zdravstvene zaštite i po potrebi, prekovremenim radom.

Dopunski rad je zabranjen tamo gde postoje liste čekanja, jer je nezakonito, nepravilno i neetički da se u javnim zdravstvenim ustanovama pružaju i naplaćuju dodatne usluge, a da istovremeno pacijenti ne mogu pravovremeno da dobiju zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obaveznim osiguranjem.

U Kliničkom centru Niš u dopunskom radu radili su i zaposleni koji inače za punu platu rade skraćeno radno vreme, zbog štetnosti njihovog radnog mesta po njihovo zdravlje, pa je tako dopunskim radom bilo ugroženo i njihovo zdravlje. U saopštenju se podseća da je sa pojedinim lekarima taj centar zaključio i dva paralelna ugovora o dopunskom radu.

Ministarstvo zdravlja nikada nije utvrdilo da su u Kliničkom centru Niš ispunjeni uslovi za organizovanje dopunskog rada, podseća se u saopštenju i dodaje da je RZZO zaključio s Kliničkim centrom Niš ugovor o refundiranju cene dopunskog rada, iako za to nije postojao propisani uslov, odnosno saglasnost Ministarstva zdravlja.


Autor: Agencija BETA, Blic Online