02.06.2011 / Prekinuti dopunski rad u KC Niš

BEOGRAD - Zaštitnik građana je utvrdio da se u Kliničkom centru (KC) Niš nepravilno obavlja dopunski rad i da je Republički zavod za zdravstveno osiguranje nezakonito zaključio ugovor sa tom institucijom, objavljeno je na sajtu ombudmsana (www.ombudsman.rs).
Na sajtu se navodi da je dopunski rad u toj ustanovi organizovan na štetu prava pacijenata i zaposlenih i preporučuje da bez odlaganja prestane takav rad.

KC Niš je svoje zaposlene angažovao za dopunski rad van redovnog radnog vremene bez ugovora o dopunskom radu, neke zaposlene je angažovao po ugovoru za čije zaključivanje nije bilo propisanih uslova, a sa troje njih u 2010. godini potpisana su po dva paralelna ugovora o dopunskom radu za isti vremenski period.
Zavod je nezakonito zaključio ugovor sa KC Niš za zdravstvene usluge obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem o dopunskom radu, iako Ministarstvo zdravlja nije utvrdilo postojanje uslova za obavljanje dopunskog rada, što je propisano.

"KC Niš će vratiti novac Zavodu uplaćen za zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u dopunskom radu od 17. juna 2010. do dana dobijanja akta Ministarstva zdravlja kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dopunski rad", navodi se u tekstu koji je potpisao zaštitnik građana Saša Janković.
Toj ustanovi se preporučuje utvrđivanje pojedinačnog stepena odgovornosti, a Zavodu da identifikuje odgovorne za zaključivanje ugovora u cilju izricanja odgovarajuće sankcije.

Zaštitnik građanja je 27. maja poslao tu preporuku KC Niš, Upravnom odboru tog centra, Zavodu, Državnoj revizorskoj instituciji, Ministarstvu zdravlja i Lekarskoj komori Srbije.
KC Niš treba u roku od 15 dana od prijema da obavesti zaštitnika građana o postupanju na preporuku da se bez odlaganja obustavi dopunski rad, dok na ostale preporuke ta ustanova i Zavod imaju 60 dana da obaveste zaštitnika.


Autor: Agencija BETA, Kurir