21.03.2011 / Očistite zdarvstvo od korupcije

OTBOPEHO ПИСМО МИНИСТРУ ЗДРАВЉА

ПоШтовани господине министре, Корупцијом у здравству Србије протеклих година актнвно су се бавиле међународне и домаће институције, стручњаци, медији, као и бројне НВО. Из њихових извештаја, из аргументованих натписа у медијима, па чак и из одређених закључака Одбора за здравље и породицу Скупштине Србије, недвосмислено произилази да системски закони у здравству легализују корупцију и дискриминанију.

Системска корупција довела је до формирања црног тржишта медицинских услуга регионалног карактера. Тужан пример за то је легализована, а незаконита трговина листама чекања онколошких болесника у Институту за онкологију Војводине (ИОВ). Ради остваривања личне материјалне добити, хиљадама болесника оболелих од малигних болести ускраћено је право на живот, а све то са дозволом министарства којим одскора руководите.

Омбудсман Рeпублике Србије је то недвосмислено утврдио и издао препоруке, а на округлом столу интернационалне организације „Вишеградска иницијатива" јавно је изјавио да је само један лекар на трговини листама чекања онколошких болесника у, Сремској Каменици зарадио 500.000 евра и да јe та сазнања пренео специјалном тужилаштву. Молим вас да ово расправите са партнерима у Влади и да лично инсистирате да после две године тишине државне институције предузму законом предвиђене поступке. Уједно, приоритетно санкционисање одговорних зa ово тешко кривично дело против здравља људи у ИОВ, Министарству здравља и РЗЗО ће бити први доказ постојања реалне политнчке воље за борбу против корупције.

Пред. УО Мирослав Петровић НВО "Право на здравље"