Aktivnosti
26.03.2015
Primedbe i sugestije na drugi nacrt akcionog plana za poglavlje 23

…Mišljenje smo da predložene, neadekvatne mere sa neprimereno dugim rokovima izvršenja garantuju siguran neuspeh u borbi protiv korupcije u zdravstvu…

Pročitajte više...

24.12.2014
EU replay-Supply of IT equipment and documentation management system to the National Employment Service

…We have been in contact with the Nationalnal Employment Service on the above subject. Please be informed that the NES has confirmed to the EUD that...

Pročitajte više...

01.12.2014
Prijava objavljene javne nabavke krivičnog dela prepravljanja ličnih роdаtака građana

Javna nabavka Nacionalne službe za zapošljavanje br 47 /14 objavljena Novembra 2014 na strani 25 postavlja uslov vršenja krvičnog dela prepravljanja ličnih podataka građana na dokumentima...

Pročitajte više...

19.11.2014
Letter to H.E. M. Devenport

...Posle 90 dаnа Vaš odgovor niје stigao, ali је stigao odgovor od Nacionalne službe za zapošljavanje sa kojim se slaže Agencija za borbu protiv korupcije ( napravljena sredstvima javnih fondova EU) u kome se navodi (dokument u prilogu pisma)...

Pročitajte više...

06.09.2014
Otvoreno pismo ministru Lončaru

...I pored ove Vaše, za državu i građane alarmantne izjave od direktora RFZO saznajemo da se nekažnjeno čerupanje i zloupotreba nastavlja uvođenjem…

Pročitajte više...

 
O udruženju
imageCiljevi Udruženja Pravo na Zdravlje su:

  • Implementacija međunarodno prihvaćenih standarda Prava pacijenata u domaće zakonodavstvo
  • Promocija Evropske Povelje o Pravima Pacijenata kao osnovnom dokumentu za reformu zdravstvenog sistema Srbije
  • Monitoring realnosti stanja prava pacijenata u Srbiji
  • Uspostavljanje konstruktivnog dijaloga sa zdravstvenim vlastma Srbije

Ovi ciljevi će se ostvarivati:

  • Organizovanjem javnih skupova promocije i edukacije o poravima pacijenata
  • Anketama korisnika zdravstvenih usluga
  • Povezivanjem sa domaćim i međunarodnim organizacijama sa sličnim programskim ciljevima i interesima
  • Ostalim aktivnostima za koje se proceni da su od interesa za ostvarivanje i unapređivanje prava pacijenata u Srbiji